Neirogeometrija.lv

 dav

 Kas ir Neiroģeometrija?

Neiroģeometrija ir vizuālās terapijas un psihokorekcijas veids, kā arī jauns zemapziņas procesu reprezentācijas “kods”, kas tapis apvienojot praktisko psiholoģiju, tipoloģiju, neirografiku, integrālo neiroprogrammēšanu un sakrālo ģeometriju. Tieši sakrālā ģeometrija un arhetipiskās pasaules izpratne Pēterim Sičevam palīdzēja apkopot daudzas un sarežģītas lietas vienkārša un effektīga metodē.

Mērķis.

Neiroģeometrijas sākotnējais mērķis bija apkopot efektīgākās psihotehnoloģijas, lai radītu ātru “instrumentu” , kas palīdzētu īsā laikā mainīt un iegūt vēlamos psihoemocionālos stāvokļus. Kā arī veicināt Jums spēju strukturēt sevi nepieciešamajiem uzdevumiem, ārējiem apstākļiem vai pat lieliem dzīves IZAICINĀJUMIEM. Psihoemocionāli ātri adaptēties ārējiem un strauji mainīgajiem apstākļiem un pieaugošajam ikdienas tempam. Un galvenais, nonākt pie dziļiem, tīriem un “kvalitatīviem” apziņas stāvokļiem.

Misija.

  • Uzlabot izpratni un attiecības ar SEVI.
  • Uzlabot izpratni un attiecības ar citiem CILVĒKIEM.
  • Uzlabot attiecības ar šo strauji mainīgo PASAULI.

mockups-design.com

Ko Jums dos Neiroģeometrijas apgūšana?

1) Izpratni par apziņas un zemapziņas uzbūvi, zemapziņas “valodu” un reprezentācijas kodiem.
2) Ātru vēlamo psihoemocionālo stāvokļu iegūšanu, nemainot atrašanās vietu.
3) Spēju ātri nonākt kontaktā ar zemapziņas procesiem un resursiem.
4) Psiholoģiski un ātri adaptēties strauji mainīgiem apstākļiem.
5) Atkopšanos no augsta stresa, distresa un hroniska stresa situācijām.
6) Mazināt emocionālo līdzatkarību no cilvēkiem un ārējiem apstākļiem.
7) Meditatīvu un transcendentālu stāvokļu iegūšanu.
 8) Arhetipisko stāvokļu aktivizēšanu.

Pirmais apmācību līmenis Jums palīdzēs:

1) Ātri ieiet nepieciešamajos psiho-emocionālos stāvokļos,
2) ātri tikt vaļā no nevēlamām un uzbāzīgām sajūtām,
3) tikt vaļā no uzbāzīgām domām un “mentāliem vīrusiem”,
4) koncentrēt un strukturēt sevī konkrētu īpašību kopumu,
5) fiksēt un “enkurot” retus un kvalitatīvus stāvokļus,
6) ieiet stāvokļos, kas Jums nepiemīt, bet ir citiem cilvēkiem, kas Jums patīk un simpatizē,
7) resursēt savas vājās personības daļas (pēc K.G.Junga subpersonības),
  8) iepazīt un aktivizēt savas stiprās personības daļas.

Otrais apmācību līmenis Jums palīdzēs:

1) Noteikt savu psihotipu un psiholoģisko portretu,
2) noteikt partneru, kolēģu un citu cilvēku psihotipus ar kuriem nepieciešams komunicēt,
3) modelēt nepieciešamos stāvokļus un rīcības modeļus atbilstoši partnera psihotipam,
4) iegūt pavisam jaunus un dziļus stāvokļus,
5) arhetipisko stāvokļu iepazīšana,
6) arhetipisko stāvokļu integrēšana savā ikdienas uzvedībā,
7) transcendentālo stāvokļu iegušana un “enkurošana” ar sakrālās ģeometrijas palīdzību,

Atsauksmes 

 Par Neiroģeometrijas autoru Pēteri Sičevu

Šīs metodes autors praktiskais psihologs, sertificēts INP® terapeits, sistēmiskais un strukturālais koučs, MBTI tipologs. Pēteris Sičevs radīja Neiroģeometriju.lv apkopojot savu 25 gadu pieredzi pašiziņā un strādājot ikdienā ar dāžādu problēmu klientiem. Pedējos 5 gadus aktīvi pēta un studē arhetipisko stāvokļu konstalācijas un psihotehnoloģijas, kurās saskata galveno “atslēgu” kā nokļūt pie dziļākiem un tīrākiem stāvokļiem. Pastiprināti interesējas par kvantu psiholoģijas un transpersonālās psiholoģijas metodēm.

07_Neirogeometija